Att tänka hållbart

Företag som tar ansvar

Ny säsong, ingen peak i sikte

Det blir ny säsong, lusten att förändra i sitt hem faller på och tidningar kablar ut mängder av olika trender för hösten, vintern, våren och sommaren. Det tycks hela tiden vara något nytt som är trendigt och du upplever att konsumtionshetsen inte alls är i närheten av någon peak, tvärtom.

Du har möjlighet att välja

Företag har ett ansvar och många har ett miljötänk eller har slagit in på den linjen. Du kan också i viss mån påverka att företag tar sitt ansvar i frågor om miljö och djurliv genom de val du gör. Du kan välja att stötta företag som tar ett tydligt ansvar i de här frågorna och lyfta de företag som drar sitt strå till stacken.

Hållbar inredning är på framfart

Hållbar inredning är på framfart även om vissa företag tycks ha hamnat på efterkälken men även här kan du göra val som t. ex. som tidigare nämnts att plastbanta och undvika att konsumera artiklar i plast. Om tillräckligt många reagerar på uppenbara problem och undviker att handla ett företags varor sänder det en mycket tydlig signal och kan leda till en förändring-och förbättring inom företaget.

bard