Att tänka hållbart

Hållbar inredning

Miljöaspekter

I dag har det blivit allt viktigare med en hållbar inredning och att satsa på saker med kvalité som kan hänga med under en lång tid. Vi söker oss tillbaka till obehandlade material eller material som behandlats ur en miljöaspekt och som inte stressar vår natur. Vi blir mer medvetna om var vi inte vill att våra möbler ska komma ifrån och hur de produceras. Även tillverkarnas arbetsvillkor är något som debatteras flitigt.

Stävja utvecklingen

I dag är många farliga ämnen förbjudna men fortfarande finns det länder som inte hängt med i utvecklingen och brukar dessa trots dess påverkan på naturen. Att handla sin inredning i butiker som är miljöcertifierade eller second hand är en bra början till att stävja den negativa utveckling som pågår i våra vatten och skogar, och då även direkt mot vårt djurliv och människan. Viktigt att tänka på är att butiken inte bara miljökompenserar utan att de faktiskt också använder sig av material som gör minsta möjliga påverkan på vår natur.

Det finns alternativ

Det finns alternativ för de som vill kunna göra om sitt hem och samtidigt är medvetna om det som pågår runtomkring oss alla. Som nämnts är second hand, loppisar och även auktioner ställen där saker går i återbruk och gör minimal påverkan på naturen. Att det också går att där fynda är ett stort plus. Att byta saker med andra är ett alternativ, varför inte anordna en kväll där sakerna du tröttnat på får upptäckas och skänka glädje till någon annan ?

Att vara medveten

Att vara medveten innebär att man har ett val att ta ansvar och i en tid då konsumtion nästintill blivit religion är det viktigt att välja omsorgsfullt.

bard